Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Remedy Pilates on-line

pro prodej on-line kurzů a členství Remedy Studia. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici. Před vlastní objednávkou odsouhlasíte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

Všeobecné obchodní podmínky

Tomáš Mojzis, s.r.o. IČ: 03578348, se sídlem Studentská 488/7, Poděbrady, PSČ 29001 ve spolupráci s Remedy Studiem.
(dále jen „poskytovatel“)

Poskytování on-line služeb cvičení

Poskytovatel nabízí svým klientům on-line službu cvičení na serveru www.remedypilates.cz , která spočívá v provozování on-line cvičícího systému, který umožňuje klientovi cvičit Pilates kdykoli a kdekoli na vlastním zařízení připojeném k internetu. Náš systém klientovi umožní:

Vytvoření klientského účtu na www.remedypilates.cz

  • Časové členství nebo nákup on-line kurzů na www.remedypilates.cz

  • Uložení klientových dat do registračního systému www.remedypilates.cz a jejich zabezpečení a ochrana.

  • Přístup k informacím a komunikačním prostředkům jako třeba blog, promo a podobně

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, telefon a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb – cvičení on-line.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Platební podmínky

Kompenzace za službu on-line cvičení je uvedena v registračním systému jako cena za jednotlivou online lekci, KURZ?, nebo jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (GoPay), nebo platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení kreditů nebo členství, na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno poskytnutí on-line služeb cvičení, registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí zakoupené lekce, kurzy nebo druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupeného členství nebo jednotlivých lekcí, či programů cvičení na www.remedypilates.cz.

Opakované platby

Platba opakovaná je platbou, která je dle aktualního ceníku opakovaně účtována ze strany poskytovatele, a to v pravidelných cyklech.

Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje úhradu opakované platby

Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku.

Tato opakovaná platba a výše částky je ze strany poskytovatele fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena první platby je oproti následujícím platbám výrazně snížena, např. u tzv. “členství na zkoušku”.

Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby, a to po přihlášení klienta do uživatelského účtu a následným zrušením opakované platby.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet, kreditních karet, hesla k elektronickému bankovnictví a online bankovních převodů.

Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem/členem.

Zakoupené lekce, programy a členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.

On-line služby cvičení u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a lekce, programy, či členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

Akční nabídka

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky a dále specifické lekce, programy, či členství, které si klient v rámci této nabídky může zakoupit, jejich cena a platnost, dále druh členství a jeho doba trvání.

Vady během vysílání on-line cvičení

Poskytovatel se zavazuje rozumně kompenzovat klienta v případě, pokud se v době členství nebo u již zakoupených lekcí, či programů objeví na straně poskytovatele technické problémy, které znemožní klientovi lekce shlédnout.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně klienta, které klientovi znemožní shlédnout on-line lekce.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru www.remedypilates.cz vlastním přičiněním způsobí.

Online videa nemohou nahradit osobní konzultace nebo živé lekce. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v jejich obsahu.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít videa.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě nás prosím informujte elektronicky na [email protected]. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14-ti denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu, případně sdělte datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.